Wesnothi Lahing 1.8 - väljalaskeinfo

Aprillis 2010 on peale pikka ootamist taas aeg tunda rõõmu Wesnothi järgmisest stabiilsest versioonist. Wesnothi Lahingu meeskond laseb uhkusega välja vaba ja avatud lähtekoodiga käigupõhise strateegiamängu Wesnothi Lahing versiooni 1.8. Mäng on nüüd saadaval Windowsile, MacOS X-ile ja mitmetele GNU/Linuxi distrodele.


Mis on Wesnoth 1.8-s uut

Wesnothi ekraanipilt

Seekordsete täiendustena väärivad mainimist üks uus täispikkuses sõjakäik, sajad uued ja uuendatud üksuste pildid, viis uut helitausta, kasutajaliidese parandused ning mängu tehisintellekti märgatav paranemine.

Mängijatele

Aitamaks mängijal ustavaid üksusi kergemini eristada ja elus hoida, on need nüüd märgitud pronkssõrmust meenutava sümboliga.

Kaartidel ja muudel graafikaelementidel kasutatavaid nimesid saab nüüd tõlkida - mitmete keelte tõlked kasutavad juba seda võimalust. Lisainfot ja õpetusi leiab Wesnothi wiki artiklist Image Localization.

Sõjakäigud

Uus sõjakäik Delfadori mälestused on lugu sellest, kuidas võluri õpipoisist sai Delfador Suur. See võeti üle Wesnoth-UMC-Dev -projektist, kus seda peaaegu aasta aega viimistleti.

Oleme ka jätkuvalt viimistlenud ja parandanud põhilisi sõjakäike. Pikka aega peavalu tekitanud kohandused sõjakäigu Põletavate päikeste all kangelase Kaleh' edenemisastmetes on nüüdseks lahendatud selgemalt ja kindlamalt. Troonipärija sõjakäigus "Thoria kaljude" loos esinevad küsitavused on korda tehtud. Mõned "Wesmere legendi" stsenaariumid on ümberkirjutatud ja märgatavalt laiendatud. Wesnothi mitmemängija sõjakäikude katsetamiseks on saadaval selle mänguosa üks varajane versioon.

Wesnothi ekraanipilt

Lisatud on viis uut muusikatausta: Sõjaohvrid, Varjudesse, Teekonna lõpp, Üle Põhja mägede ja Kättemaksu taak.

Mängu tehisintellekti on märkimisväärselt silutud ja parandatud - nüüd ta värbab ja kutsub üksusi tagasi paremini ning valib ka rünnakusihte hoolsamini.

Mitmekesi mäng

Operatsioonisüsteemi kasutajaliidesel saab nüüd lasta mängijale tema käigu saabumisest märku anda.

Mitmemängija ooteruum on täiesti ümber kujundatud, et saavutada lihtsust ja paremat väljanägemist.

Wesnothi mitmemängija server genereerib mängu ajal juhuslikke arve. See kaotab ära mitmed pettuste ja sünkroonist väljamineku võimalused - selle hinnaks on aga ühilduvuse kadumine 1.7.13-st varasemate versioonidega.

Üldist

Paremas servas asuv külgpaan mängu põhiekraanil on kasutatavuse vaatenurgast üle vaadatud. Nüüd näitab ta selgemalt valitud üksuse kaitsevõimet asukoha maastikul ning päevaajast sõltuvaid omadusi.

Üksustesse on lisatud on uus koletis: veemadu. Lisaks on "Põletavate päikeste all" sõjakäigust tuttav päkapike luuraja nüüd saadaval teiste päkapike hulgas ka mujal. Mitmed üksusteliigid — eriti lohed — on parema graafika ja animatsioonidega täiesti ümber tehtud. Meie graafikapealiku loodud uued näkkide üksused on samuti lisatud, ent neil puudub veel enamik animatsioone.

Wesnothi ekraanipilt

LIsamoodulite kirjeldusi näeb nüüd vastavast dialoogist sellekohasele nupule klõpsates.

Enamik tõlkeid on uuenenud. Vietnamikeelne tõlge on uuesti tagasi ning lisandunud on ingliskeelne, Shaw' tähestikku kasutav tõlge.

Sisuarendajatele

Sel aastal oli Wesnoth taas osa Google'i "Summer of Code" -programmist. Üks peamisi tulemusi oli mitmemängija sõjakäikude süsteemi täielik uussünd. Nüüd on mängu osapooled püsivad ja säilivad stsenaariumist teise liikumisel. Arvuti poolt juhitavad osapooled saavad oma üksusi tagasi kutsuda. Ühe kõrvalefektina on nüüd võimalik, et ühel osapoolel on rohkem kui üks värbamisõigusega pealik.

Veel üks Summer of Code'i tulemus on Wesnothi tehisintellekti uus raamistik. Seda saab nüüd programmeerida muutma tunduvalt oma käitumist vastavalt erinevatele olukordadele ja sõjakäigu sündmustele, võimaldades luua isikupärase taktikaga vastaseid. Võimalik, ehkki mitte kerge, on luua skriptitavaid tehisintellekte ka skriptikeelte nagu Formula_AI või Lua abil.

Uus töövahend, "mängu oleku jälgija" võimaldab sisuarendajal jälgida XMLi muutujate väärtusi, tehisintellekti seadeid ning tagasikutsutavate üksuste nimekirja ka mängu ajal.

Wesnothi ekraanipilt

Uued graafikaelemendid orkide küla ja lossi tarvis laiendavad kaardiloojate võimalusi.

Oleme ka saavutanud suurepäraseid tulemusi meie uue suvise kunstistipendiumiprogrammiga. See on andnud hulganisti uusi tegelaste portreesid ning kogu lohede rassi graafikaelementide ümbertöötluse. Loodame seda programmi jätkata ka edaspidi.

Pöörasime suurt tähelepanu ka Wesnothi maailma ühtsusele, alates väikestest detailidest nagu tegelaste maiste nimede väljavahetamine ning lõpetades suurtega nagu hulk uusi kohanimesid Wesnothi kaardil. Wesnothi ajalugu vaadati üle, et eemaldada sealt mitmed väikesed vasturääkivused.

Me täitsime versiooni 1.6 juures antud lubaduse: kuna me pidime tehnilistel põhjustel loobuma Pythonist, saab nüüd WML-i sündmusi ja tehisintellekti osi kirjutada Lua-keeles. Lua sidumine Wesnothi põhisüsteemiga on piisavalt tõhus, et võimaldada Lua definitsioonide abil kirjutada WML-i tegevustemärgendeid ning lugeda ja muuta C++ -põhikoodis kasutatavaid mängumuutujaid.

Allalaadimine

Wesnothi Lahing on saadaval GNU Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) all. Lähtekood on saadaval wesnoth.org -veebilehelt, kust leiab ka juhiseid selle kompileerimiseks erinevatel operatsioonisüsteemidel. Valmispaketid on samuti olemas enamikule levinud operatsioonisüsteemidest, sealhulgas Linuxile, Windowsile ja MacOS X-ile.

Ajakohase allalaadimisinfo leiab allalaadimiste lehelt. Sealt leiab ka tarkvarapakid ja juhised erinevatele süsteemidele.

Kui sul on alla laetud mõni varasem versioon, võid alla laadida ka üksnes xdelta -failid.

Lisainfo